Een vroeg gruttonest, gevonden en gefotografeerd door Arjan Bijker begin april 2017.

De meeste gruttonesten worden gevonden in graslanden en zijn al snel praktisch onzichtbaar in het hoge gras. Dit nest lag kwetsbaar op een maisakker.

 

 

 

 

 

 

En op 22 april is het nest uitgekomen. Op dat moment werden er werkzaamheden op de akker uitgevoerd, waarbij Arjan Bijker de boer ondersteunde bij het overzetten van kievitskuikens naar een naastliggend perceel. Zo was hij bij toeval getuige (en fotograaf) van het uit het ei kruipen van het eerste gruttokuiken.

 

 

 

In onderstaande tabel zijn de nestresultaten van 2016 vermeld. In totaal zijn 340 nesten gevonden. Hiervan zijn 160 (47%) nesten uitgekomen. 94 nesten (28%) zijn gepredeerd. De vos bleek met 37% de belangrijkste predator te zijn. 

 

soort

Aantal

nesten

gevonden

Nesten uit

 

Nesten niet uit

predatie

 

Nesten niet uit

overige redenen

Resultaat

onbekend

vos

vogel

anders

onbekend

verlaten

onbekend

werkzaamheden

Wulp

74

26

7

4

2

13

1

16

 

5

Grutto

38

17

2

1

 

5

2

8

 

3

Kievit

176

86

21

5

 

23

 

25

1

15

Scholekster

22

9

4

 

 

3

1

2

1

2

Tureluur

23

16

1

 

2

1

 

 

1

2

Wilde eend

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Slobeend

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakeend

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Roodborsttapuit

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Gele kwikstaart

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal

340

160

35

10

4

45

4

51

4

27

  

 

Nesten kunnen tijdens bemesting, ook met de sleepslang, worden beschermd door het plaatsen van een "beschermpan" over het nest. We willen dit systeem in 2017 breder gaan inzetten.

 

 

 

 

 

Links de beschermpan (een grote bolle wokpan), voorzien van lange pennen. De pan wordt over het nest heen geplaatst en de pennen worden geheel in de grond gedrukt, zodat de pan op zijn plek wordt gehouden tijdens de bemesting.

 

Boven een foto van een beschermd wulpennest na bemesting.

 

Het is natuurlijk belangrijk dat de pan zo snel mogelijk na de bemesting wordt weggehaald, zodat de broedvogel niet te lang van het nest wordt gehouden.