20 maart 2020

Het eerste wulpennest van Nederland in 2020 is in het Staphorsterveld gevonden door een agrariër, de heer Henk Dunnink. Hij ontdekte het nest tijdens werkzaamheden op 20 maart. 

Fijn dat agrariërs zo goed opletten en vanaf de tractor nesten detecteren en beschermen. Inmiddels zijn meerdere nesten van de wulp en van de kievit door boeren gevonden. Daarnaast zijn de vrijwilligers volop aan het zoeken, zodat het aantal gevonden nesten gestaag toeneemt. Het wachten is nu op het eerste gruttonest en het eerste tureluurnest. 

 

16 maart 2020   De kop is eraf!

 

De eerste kievitseieren van 2020  in het werkgebied van de Vereniging,  gevonden en gefotografeerd door Wybe Klinker! In 2019 werd het eerste kievitsnest, al compleet met vier eieren, op 20 maart gevonden door Frits Bouwkamp.

Vandaag werd door een andere vrijwilliger, Johan Dolstra, ook een kievitsnestje gevonden, met twee eitjes. Dit gebeurde niet in het Staphorsterveld, maar naast de nieuwbouw van het ziekenhuis Meppel.

 

Het wachten is nu op de vondst van het eerste wulpenei. Dat zal niet zo lang meer op zich laten wachten, overal zijn al baltsende wulpen te zien. De grutto's en tureluurs volgen wat later.  
WIE KOMT DE WEIDEVOGELS IN HET STAPHORSTERVELD EN OMGEVING TE HULP?

 

We zoeken dringend nieuwe vrijwilligers, die tijdens het weidevogelseizoen (van half maart  tot half juni) één tot meerdere dagen of dagdelen per week willen besteden aan het beschermen van nesten en kuikens.

 

(Enige) ervaring met het zoeken van nesten is natuurlijk meegenomen, maar ook geïnteresseerden zonder ervaring kunnen zich melden. Zij lopen dan een seizoen mee met een ervaren zoeker om het "vak" te leren.

 

 

moeder kievit met twee van haar kuikens. Even opwarmen onder moeders vleugels. Fotodagboek

 

 

Nesten van weidevogels kunnen tijdens bemesting, ook met de sleepslang, worden beschermd door het plaatsen van een "beschermpan" over het nest. We willen dit systeem in de komende jaren breder gaan inzetten.

 

 

 

 

 

Links de beschermpan (een grote bolle wokpan), voorzien van lange pennen. De pan wordt over het nest heen geplaatst en de pennen worden geheel in de grond gedrukt, zodat de pan op zijn plek wordt gehouden tijdens de bemesting.

 

Boven een foto van een beschermd wulpennest na bemesting.

 

Het is natuurlijk belangrijk dat de pan zo snel mogelijk na de bemesting wordt weggehaald, zodat de broedvogel niet te lang van het nest wordt gehouden.