Lidl heeft de BLK3* (Beter Leven Keurmerk) Kaas verkozen tot biologische kaas 2023. Onze leden Willem Courtz en Wicher Hoeve leveren de melk voor deze kaas en hebben op deze manier een 'steentje' bijgedragen aan het succes door te voldoen aan de eisen voor het BLK voor de weidevogelbescherming


 

 Op 26 augustus 2022 organiseert de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld  een barbecue voor alle leden en vrijwilligers. De barbecue vindt plaats op het erf van Willem Courtz van 17.00 tot maximaal 21.00 uur.

We hopen jullie dan te ontmoeten op deze informele, gezellige bijeenkomst met een (vegetarisch) hapje en drankje.

Tot dan!

 

Het is alom bekend dat de nood voor boeren in Staphorsterveld groot is.  En alle gedoe over de stikstofregels heeft dat de laatste tijd verergerd. Daarom heeft de gemeente Staphorst een speciaal telefoonnummer ingesteld waar de plaatselijk agrarische ondernemers terecht kunnen met hun zorgen en vragen. Het speciale telefoonnummer is 05222-747190. Mailen kan ook via e-mailadres contact@staphorst.nl

Met de gesprekken en berichten wordt discreet omgegaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Collectief Noord West Overijssel heeft een bord gemaakt dat geplaatst wordt bij alle boeren die een beheerovereenkomst hebben afgesloten en een inspanning leveren aan bescherming van weidevogels.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste gruttonest in het Staphorsterveld van 2021, gevonden door Gerrit Barneveld, vrijwilliger bij de Vereniging, op 3 april. Waarschijnlijk ook het eerste gruttonest in Overijssel!

 

 

Het eerste wulpennest van Nederland in 2021 is op 20 maart in het Staphorsterveld gevonden door een agrariër, de heer Ben van den Brandhof. Hij zag de vogel vanuit huis bij zijn buurman op het nest zitten!

Inmiddels zijn er meerdere wulpennesten gevonden, door boeren en natuurlijk door de vrijwillige weidevogelbeschermers. De  teller staat per 10 april op 19 wulpenlegsels.

 

 

 

Vanaf medio maart worden er volop kievitsnesten gevonden. Hiernaast het eerste resultaat, gefotografeerd door Henk Winkelaar op 10 april.

 

 

 

 


WIE KOMT DE WEIDEVOGELS IN HET STAPHORSTERVELD EN OMGEVING TE HULP?

 

We zoeken dringend nieuwe vrijwilligers, die tijdens het weidevogelseizoen (van half maart  tot half juni) één tot meerdere dagen of dagdelen per week willen besteden aan het beschermen van nesten en kuikens.

 

(Enige) ervaring met het zoeken van nesten is natuurlijk meegenomen, maar ook geïnteresseerden zonder ervaring kunnen zich melden. Zij lopen dan een seizoen mee met een ervaren zoeker om het "vak" te leren.

 

 

moeder kievit met twee van haar kuikens. Even opwarmen onder moeders vleugels. Fotodagboek

 

 

Nesten van weidevogels kunnen tijdens bemesting, ook met de sleepslang, worden beschermd door het plaatsen van een "beschermpan" over het nest. We willen dit systeem in de komende jaren breder gaan inzetten.

 

 

 

 

 

Links de beschermpan (een grote bolle wokpan), voorzien van lange pennen. De pan wordt over het nest heen geplaatst en de pennen worden geheel in de grond gedrukt, zodat de pan op zijn plek wordt gehouden tijdens de bemesting.

 

Boven een foto van een beschermd wulpennest na bemesting.

 

Het is natuurlijk belangrijk dat de pan zo snel mogelijk na de bemesting wordt weggehaald, zodat de broedvogel niet te lang van het nest wordt gehouden.