Het Staphorsterveld is één van de belangrijkste bolwerken van de wulp in West-Europa.

Vanwege het feit dat 2019 is uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp, houdt de Vereniging e.o. een wulpenmiddag.

 

Deze bijeenkomst is op zaterdag 6 april 2019 in de Veldschuur, Wijkweg 2 Rouveen en begint om 13.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur.

 

 

 

Twee sprekers geven informatie over deze kenmerkende weidevogel, namelijk:

·         Gerrit Gerritsen, een wulpenkenner bij uitstek. In zijn inleiding komen zaken als dichtheden, trends, resultaten van zijn kleurringwerk zoals verspreiding, winterverblijven, plaatstrouw etc. aan de orde.

·         Frits Bouwkamp, weidevogelbeschermer, met als onderwerp: Het wel en wee van weidevogels in het Staphorsterveld, met bijzondere aandacht voor de Wulp.

 

Tijdens een aansluitende excursie in het gebied is de wulp te zien en te horen (verrekijker mee!)

 

Deelname is gratis. Aanmelding  is verplicht vanwege het aantal beschikbare plaatsen, via info@wvbstaphorsterveld.com

 

 

 

 

 

20 maart 2018

 

De eerste kievitseieren in het werkgebied van de Vereniging,  gevonden en gefotografeerd door de vrijwilligers Gerard Boerhof, Freek Pleijsier en Henk Winkelaar!

 

Ondanks het koude weer zijn de vogels volop actief. Het wachten is nu op de vondst van het eerste wulpenei. Dat zal niet zo lang meer op zich laten wachten, overal zijn al baltsende wulpen te zien. De grutto's en tureluurs volgen wat later.  

 

 

 

 

 

En daar is het eerste wulpenei, gevonden op 29 maart.

 

 

 

 

 

Op 30 maart werd zelfs een wulpennest met drie eieren gevonden, een vroege vogel. Met Pasen wordt hier vast het vierde ei gelegd.

 

 

 

 

 

 


WIE KOMT DE WEIDEVOGELS IN HET STAPHORSTERVELD EN OMGEVING TE HULP?

 

We zoeken dringend nieuwe vrijwilligers, die tijdens het weidevogelseizoen (van half maart  tot half juni) één tot meerdere dagen of dagdelen per week willen besteden aan het beschermen van nesten en kuikens.

 

(Enige) ervaring met het zoeken van nesten is natuurlijk meegenomen, maar ook geïnteresseerden zonder ervaring kunnen zich melden. Zij lopen dan een seizoen mee met een ervaren zoeker om het "vak" te leren.

 

 

moeder kievit met twee van haar kuikens. Even opwarmen onder moeders vleugels. Fotodagboek

 

 

Nesten kunnen tijdens bemesting, ook met de sleepslang, worden beschermd door het plaatsen van een "beschermpan" over het nest. We willen dit systeem in de komende jaren breder gaan inzetten.

 

 

 

 

 

Links de beschermpan (een grote bolle wokpan), voorzien van lange pennen. De pan wordt over het nest heen geplaatst en de pennen worden geheel in de grond gedrukt, zodat de pan op zijn plek wordt gehouden tijdens de bemesting.

 

Boven een foto van een beschermd wulpennest na bemesting.

 

Het is natuurlijk belangrijk dat de pan zo snel mogelijk na de bemesting wordt weggehaald, zodat de broedvogel niet te lang van het nest wordt gehouden.