foto Henk Winkelaar, eerste kievitskuikens 2021 in het Staphorsterveld  

 

 WIE KOMT DE WEIDEVOGELS IN HET STAPHORSTERVELD EN OMGEVING TE HULP?

 

We zoeken dringend nieuwe vrijwilligers, die tijdens het weidevogelseizoen (van half maart  tot half juni) één tot meerdere dagen of dagdelen per week willen besteden aan het beschermen van nesten en kuikens.  Lees verder onder actueel .

 

 

WEIDEVOGELGEBIED STAPHORSTERVELD EN OMLIGGENDE GEBIEDEN:

vrijwilligers zoeken en beschermen in overleg met de boeren nesten en kuikens van weidevogels

 

wulp op nest, foto Rob Beijk

 

Naast de wulp broeden er veel meer soorten weidevogels in het gebied, zoals grutto, kievit, tureluur en scholekster en verschillende bijzondere eenden, zoals de slobeend. Ook kleine weidevogels, bijvoorbeeld gele kwikstaart, graspieper, kwartel en roodborsttapuit zijn er vertegenwoordigd. De laatste jaren is er zelfs een groeiende populatie paapjes in het gebied aanwezig.