2018: eerste kievitsei in ons werkgebied gevonden op 20 maart!

lees verder onder actueel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEIDEVOGELGEBIED STAPHORSTERVELD EN OMLIGGENDE GEBIEDEN:

vrijwilligers zoeken en beschermen in overleg met de boeren nesten en kuikens van weidevogels

 

wulp op nest, foto Rob Beijk

 

Het Staphorsterveld is één van de belangrijkste bolwerken in West-Europa voor de wulp. Al in het vroege voorjaar laat hij zijn jodelende roep boven de velden horen. Maar er  broeden veel meer soorten weidevogels in het gebied, zoals grutto, kievit, tureluur en scholekster en verschillende bijzondere eenden, zoals de slobeend. Ook kleine weidevogels, bijvoorbeeld gele kwikstaart, graspieper, kwartels en roodborsttapuit zijn er vertegenwoordigd. De laatste jaren is er zelfs een groeiende populatie paapjes in het gebied aanwezig.