WIE KOMT DE WEIDEVOGELS IN HET STAPHORSTERVELD EN OMGEVING TE HULP?

 

We zoeken altijd nieuwe vrijwilligers, die tijdens het weidevogelseizoen (van half maart  tot half juni) één tot meerdere dagen of dagdelen per week willen besteden aan het beschermen van nesten en kuikens.

 

(Enige) ervaring met het zoeken van nesten is natuurlijk meegenomen, maar ook geïnteresseerden zonder ervaring kunnen zich melden. Zij lopen dan een seizoen mee met een ervaren zoeker om het "vak" te leren.


WEIDEVOGELGEBIED STAPHORSTERVELD EN OMLIGGENDE GEBIEDEN:

vrijwilligers zoeken en beschermen in overleg met de boeren nesten en kuikens van weidevogels

 

wulp op nest, foto Rob Beijk

 

Naast de wulp broeden er veel meer soorten weidevogels in het gebied, zoals grutto, kievit, tureluur en scholekster en verschillende bijzondere eenden, zoals de slobeend. Ook kleine weidevogels, bijvoorbeeld gele kwikstaart, graspieper, kwartel en roodborsttapuit zijn er vertegenwoordigd. De laatste jaren is er zelfs een groeiende populatie paapjes in het gebied aanwezig.