2019

 

 

 

overzwemmend gruttokuiken, één van de drie die we van dit gezinnetje hebben gezien.

foto Henk Timmerman, mei 2019 

 

Paring van een wulpenpaar.

maar waar zou het eitje nou toch komen....?

Foto's Frits Bouwkamp,


2017

 

In maart 2017 werd in samenwerking met de Werkgroep De Weidevogelwacht het jeugdboek Gevaren rond de vogelhut gepresenteerd, geschreven door Liesbeth van Binsbergen en met illustraties van Jiska Kooiman. De tweeling Jorick en Jolijn uit Staphorst beleeft spannende avonturen met weidevogels op het land van hun vader en met een vrijwilliger van de weidevogelbescherming.

De heer Th. Segers, burgemeester van Staphorst, nam tijdens een goed bezochte bijeenkomst in De Veldschuur het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Diverse scholen in Staphorst en Zwartewaterland  hebben inmiddels boeken aangeschaft voor lessen over weidevogelbescherming.

Aan het boek is een website verbonden, www.deweidevogelwacht.nl, waar veel informatie over weidevogels en hun bescherming is te vinden. Op de website kun je ook je weidevogelkennis testen.

 

In 2018 zullen Jorick en Jolijn weer regelmatig over hun nieuwe avonturen vertellen.

 

Het boek is te koop bij diverse boekwinkels in Staphorst, Hasselt en Genemuiden, en bij De Veldschuur in Rouveen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vroeg gruttonest, gevonden en gefotografeerd door Arjan Bijker begin april.

 

De meeste gruttonesten worden gevonden in graslanden en zijn al snel praktisch onzichtbaar in het hoge gras. Dit nest lag kwetsbaar op een maisakker.

 

 

 

 

 En op 22 april is het nest uitgekomen. Op dat moment werden er werkzaamheden op de akker uitgevoerd, waarbij Arjan Bijker de boer ondersteunde bij het overzetten van kievitskuikens naar een naastliggend perceel. Zo was hij bij toeval getuige (en fotograaf) van het uit het ei kruipen van het eerste gruttokuiken. Bij een ander ei zie je de eitand van het kuiken al duidelijk door de eierschaal breken.

 

Legselgegevens

In 2017 zijn 362 weidevogelnesten gevonden. Zie onderstaande tabel. Hiervan zijn 336 nesten 

met een bekend resultaat. Van 26 (7,2%) van de gevonden nesten zijn geen resultaten bekend. 

Deze nesten worden verder buiten beschouwing gelaten. Van de 336 nesten met bekend 

resultaat zijn 233 nesten (69,4%) uitgekomen, zijn 87 nesten (25,9%) gepredeerd en zijn 16 

nesten (4,7%) vanwege overige oorzaken niet uitgekomen. Hiervan zijn 8 nesten verlaten en 3 

nesten zijn verloren gegaan als gevolg van werkzaamheden. 

 

Nestgegevens per soort (2017): 

 

  vogelsoort       

   

totaal

bekend

uit

Niet uit

% uit

predatie

beweiding

werkzaam-

heden

verlaten

overig

onbekend 

  gele kwikstaart

1

1

1

0

100

0

0

0

0

0

0

  graspieper

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  grutto

25

25

16

9

64

8

0

0

0

0

1

  kievit

191

170

140

30

82.3

26

0

1

3

0

0

  krakeend

1

1

1

0

100

0

0

0

0

0

0

  scholekster

28

28

15

13

53,6

10

0

0

1

2

0

  slobeend

8

8

6

2

75

1

0

0

1

0

0

  tureluur

22

21

13

8

61,9

5

0

0

1

2

  wilde eend

6

4

3

1

75,0

0

0

0

1

0

0

  wulp

79

78

38

40

48,7

037

0

2

1

0

0

  Totaal

   % bekend res.

362

336

233 69,7

103 30,6

69,4

87 

25,9

0

        3         

0,9

     8     

2,4

   4    

1,19 

        1         

0,3