Het werkgebied van de vereniging is ongeveer 6.500 ha groot en wordt als volgt begrensd:

 

aan de zuidzijde door Hasselt, Zwartewater, de Vecht tot aan de A 28

aan de oostzijde door de A 28 tot Lichtmis, Oude Rijksweg-A28/A32 tot de Hoogeveense Vaart

aan de noordzijde door de Hoogeveense Vaart (incl. weerszijden van de Oeverlandenweg) tot aan de grens van Overijssel met Drenthe

aan de westzijde door het Meppelerdiep tot Zwartsluis, Zwartewater en Hasselt.

 

In het werkgebied ligt het natuurreservaat Olde Maten - Veerschootlanden (ongeveer 800 ha groot). Dit natuurreservaat is grotendeels in het bezit van Staatsbosbeheer (SBB) en is aangewezen als Natura 2000-gebied. Een gedeelte van dit gebied wordt via de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten verpacht aan agrariërs, waarbij met het beheer rekening wordt gehouden met de doelstellingen van het gebied.