De Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld is te bereiken via email: info@wvbstaphorsterveld.com

Postadres/secretariaat: Het Ambt 16, 8061 AM Hasselt

RSIN 855872846   Bank NL 98 TRIO 0391 1137 20

 

In Overijssel wordt de vrijwillige weidevogelbescherming ondersteund door Landschap Overijssel

 

De vereniging werkt nauw samen met het Collectief Noordwest Overijssel

 

Nog veel meer informatie over weidevogels is te vinden op www.weidevogelbescherming.nl, www.redderijkeweide.nl en www.vogelbescherming.nl

 

De vereniging heeft voor haar bijeenkomsten een gastvrij onderdak gevonden bij De Veldschuur in Rouveen

 

In 2017 is met medewerking van de vereniging een jeugdboek uitgegeven, Gevaren rond de vogelhut, geschreven door Liesbeth van Binsbergen. 

 

Op de website zijn steeds wisselende foto's te zien van Gerrit de Jonge; met dank voor de toestemming voor overname worden ook foto's geplaatst uit Vogeldagboek 

 

Wulp in het Staphorsterveld en één van de vier wulpenkuikens, dat zich tevergeefs probeert te verschuilen voor de fotograaf.

Foto's van Gerrit de Jonge en Peter van den Brandhof