De Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld is te bereiken via email: info@wvbstaphorsterveld.com

Postadres/secretariaat: Oude Rijksweg 381 7954GG Rouveen

RSIN 855872846   Bank NL 98 TRIO 0391 1137 20

In Overijssel wordt de vrijwillige weidevogelbescherming ondersteund door Landschap Overijssel

 

De vereniging werkt nauw samen met het Collectief Noordwest Overijssel

Nog veel meer informatie over weidevogels is te vinden op www.weidevogelbescherming.nl, https://www.zuivelwijzer.nl/ en www.vogelbescherming.nl

De vereniging heeft voor haar bijeenkomsten een gastvrij onderdak gevonden bij

De Veldschuur in Rouveen