Sinds de algemene ledenvergadering van 21 februari 2020 is het bestuur van de vereniging als volgt samengesteld:

 

Bram Vat, voorzitter

Frits Bouwkamp, secretaris

Arjan Bijker, penningmeester

Tiemen Jans, algemeen lid

 

De bestuursleden zijn vrijwilligers van de vereniging. Vrijwilligers van de vereniging ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Tijdens de jaarvergadering die elk voorjaar wordt gehouden, worden het verslag van het bestuur en de jaarstukken over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Het jaarverslag en de jaarstukken zullen op de site worden gepubliceerd. Omdat het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op 31 december 2016, vindt publicatie voor het eerst in 2017 plaats (zie onder "de vereniging, jaarverslagen").

  

De vereniging heeft met terugwerkende kracht tot de datum van oprichting (24 december 2015) de ANBI-status verkregen.

Daarmee is de vereniging erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor de mogelijkheid bestaat giftenaftrek bij de opgave van de inkomstenbelasting te krijgen.