Startochtend-boerenlandvogelbescherming

 

In Overijssel gaan jaarlijks honderden vrijwilligers op pad om nesten en jonge vogels op te sporen om deze te beschermen tegen predatie en landwerkzaamheden. Eenmaal per jaar komen al deze vrijwilligers bij elkaar om samen het nieuwe seizoen af te trappen, elkaar te inspireren en informatie op te doen. Ook dit jaar organiseren we deze ochtend in samenwerking met de drie agrarische collectieven in Overijssel. Samenwerken versterkt!

 

Deze keer was het in de Veldschuur te Rouveen.

 

Vrijwilligers van de Weidevogelbescherming Staphorsterveld waren er ook aanwezig.

 

O.a. heeft een deel van de groep een plasdras bezocht in de Olde Maten waarbij de veehouder aanwezig was en een plasdras van Staatsbos.

 

Het andere deel van de groep kon ondertussen een  drone demonstratie bekijken bij de Veldschuur.

 

Daarna rond de klok van 12 uur werd de prijs  "Weidevogelvrijwilliger van het jaar" uitgereikt.

Tot zijn eigen grote verbazing werd dit Jan Slager van onze eigen vereniging. Iemand die zich met hart en ziel inzet voor de weidevogels van het Staphorsterveld. En zoals door Michael Sijboom werd gememoreerd: altijd bereid om te helpen en zijn grote inzet als secretaris en drone piloot en nog veel meer. 

 

Hij kreeg een prachtige glazen kievit beeldje dan ook uit handen van Michael Sijbom (Directeur-bestuurder Landschap Overijssel).

 


Op vrijdag morgen 29 maart werd de drone effectief ingezet om nesten op te sporen. Dit word gedaan met een Dji Mavic 2 drone met warmtebeeld camera, beschikbaar gesteld door Collectief Noord West Overijssel (CNWO). De vluchten worden uitgevoerd door verschillende drone piloten die A1/A3 en A2 gecertificeerd zijn. Tijdens het vliegen word men vergezeld door een assistent/waarnemer of een geïnteresseerde die meekijkt naar warmte spot en omgeving in de gaten houden op het veilig vliegen en verkeer. Afgelopen dag werden er 5 nesten opgespoord, van deze nesten worden er een coördinaten gemaakt en tegelijkertijd 2 foto's van het nest met eieren genomen..

Zaterdag 9 maart 2024 werd in het Staphorsterveld het eerste wulpennest 2024 van Nederland gevonden! Het Staphorsterveld doet zijn naam eer aan als één van de grootste bolwerken voor de wulp van Noordwest-Europa.

Het nest is door een vrijwilliger van de weidevogelbescherming gevonden op een perceel van agrariër Bisschop, midden in het weidevogelgebied tussen Meppel, Staphorst, Zwartsluis en Hasselt. Een bijzonder vroeg nest, de meeste wulpen beginnen eind maart met leggen.

Er lagen twee eieren in het nest. Als alles goed verloopt, komen hier nog twee eieren bij. En dan is het wachten op de kuikens, die over bijna een maand in het perceel van Bisschop of in de buurpercelen, onder bescherming van de oudervogels, zelf hun kostje bij elkaar scharrelen en hopelijk opgroeien tot mooie, vliegvlugge jongen.

 

Het weidevogelgebied Staphorsterveld is niet alleen voor wulpen heel belangrijk. Ook andere weidevogels, zoals kieviten, grutto’s, tureluurs, scholeksters en diverse eenden soorten voelen zich hier thuis op de agrarische percelen. In samenwerking met de agrariërs worden legsels en kuikens zo goed mogelijk beschermd.